Geluk boost de productiviteit van werknemers dus neem NU Hotello’s aan!

Hotello’s opnieuw gelukkiger dan Notello’s

Dit is al uit meerdere onderzoeken gebleken en een onderzoek van HotelloTOP, uitgevoerd door onderzoeksbureau Consumatics, voegt daar nu interessante informatie aan toe. Hotello’s (mensen die zijn afgestudeerd aan een van de erkende hogere hotelscholen in Nederland) zijn namelijk gelukkiger dan de gemiddelde Nederlander en worden daarnaast 24% energieker beoordeeld. Happy werknemers hebben een positieve invloed op de omzet van bedrijven, maar er zijn nog meer redenen waarom ieder bedrijf een aantal Hotello’s in dienst zou moeten hebben.

Happy werknemers zorgen ook voor tevreden en loyale klanten en gasten en ook daar weet de Hotello wel raad mee. Hotello’s zijn maar liefst 37% gastvrijer en 23% sociaal vaardiger dan mensen met een andere achtergrond en kunnen zo diepere connecties maken met relaties. 

Win-win situatie
Het HotelloTOP onderzoek vergelijkt diverse kernwaarden tussen Hotello’s en Notello’s (mensen met een andere studie achtergrond). Hotello’s zijn maar liefst 37% gastvrijer en 23% sociaal vaardiger. Dit blijkt uit de diepte interviews met werkgevers buiten de hospitality branche. Bovendien geven deze werkgevers aan dat Hotello’s diepere connecties kunnen maken met hun relaties. Tevens zorgen gelukkige werknemers voor tevreden en loyale klanten en gasten, maar ook voor een positieve werkenergie. Onderlinge betrokkenheid – zowel intern met medewerkers, als extern met klanten/gasten – wordt versterkt, wat weer resulteert in een positief bedrijfsresultaat. 

Kennis is macht
En daarom werkt HotelloTOP samen met onderzoeksbureau Consumatics voor het twee jaar op rij. Waarbij in het eerste jaar de focus lag op de eigenschappen en kenmerken van de Hotello, ligt in het tweede jaar de focus op de vergelijking tussen Hotello’s en Notello’s. Daarnaast is dit jaar wederom de Happiness Barometer uitgevoerd. Alle resultaten zijn samengevoegd in een praktische en overzichtelijke rapportage, met handvatten om direct actie te ondernemen in elke organisatie. Naast de voordelen van het in dienst nemen van een Hotello, de manier waarop Hotello’s geluk zien en de vergelijking van de kernwaarden, worden ook demografische-, en sociaaleconomische kenmerken in kaart gebracht. Ook heeft professor Erik Scherder afgelopen jaar tijdens het HotelloTOP Year Event de verschillen in het brein tussen Hotello’s en Notello’s toegelicht. Bij interesse naar de mogelijkheden kan contact opgenomen worden met HotelloTOP (info@hotellotop.nl of +31(0)43 356 1091). De gratis whitepaper is hier te downloaden.

Toekomstplannen?
Jazeker! Voor 2020 staat wederom een onderzoek met uitgebreide rapportage gepland. De invalshoek van het onderzoek is reeds bekend en er wordt hard gewerkt aan de onderzoeksopzet en dataverzameling. Interesse in het toevoegen van onderzoeksvragen, input over hot topics of een customised rapportage voor uw organisatie? Dan kunt u contact opnemen met HotelloTOP via info@hotellotop.nl of +31(0)43 356 1091.