Huzaren bereiden zich voor op Prinsjesdag 2017

Op 19 september escorteert het Cavalerie Ere-Escorte voor de vijfde maal op Prinsjesdag Z.M. Koning Willem Alexander  tijdens de rijtoer met de glazen koets van Paleis Noordeinde naar het Binnenhof. Dit jaar is het de 51e keer na de Tweede Wereldoorlog dat het Cavalerie Ere-Escorte op Prinsjesdag het Staatshoofd escorteert.Het Cavalerie Ere-Escorte bestaat uit een commandogroep (3 Huzaren) twee bereden pelotons (53 Huzaren), een bereden standaardwacht (6 Huzaren) en de Heerpauken met 4 trompetters (5 Huzaren).

In de week voor 19 september zal het Cavalerie Ere-Escorte haar kamp opslaan in Den Haag, waar intensief geoefend wordt ter voorbereiding van Prinsjesdag. Traditiegetrouw vindt op maandag 18 september vanaf 09.45 uur op het Soldaat van Oranjestrand in Scheveningen de gewenningsoefening voor het Ere-Escorte plaats onder begeleiding van de Fanfare Bereden Wapens met veel oefenmunitie en rookbommen. Deze spectaculaire gewenningsoefening is vrij toegankelijk voor pers en publiek.

Achtergrond:

Geschiedenis van het Cavalerie Ere-Escorte

Het Cavalerie Ere-Escorte vertegenwoordigt in vele opzichten een unieke militaire traditie. Voor de tweede wereldoorlog werd het Staatshoofd tijdens de rijtoer op Prinsjesdag geëscorteerd door een Ere-Escorte van het in Den Haag gelegerde 3e Regiment Huzaren, ook wel de “Rode Huzaren” genoemd vanwege hun uitmonstering in Atilla met rode tressen. Nieuwe deelnemers aan het Cavalerie Ere-Escorte worden beëdigd op het standaard van het Regiment Huzaren van Boreel. Tijdens het Huwelijk van Prinses Beatrix met Claus von Amsberg in 1966 reed het het Cavalerie Ere-Escorte voor het eerst na de tweede wereldoorlog weer als officieel Koninklijk Escorte uit. In 1972 werd de traditie van het Cavalerie Ere-Escorte op Prinsjesdag in ere hersteld. Op 19 mei 2001 vervulde het Cavalerie Ere-Escorte haar rol tijdens het huwelijk van ZKH Prins Constantijn en HKH Prinses Laurentien.

Op 2 februari 2002 escorteerde het Cavalerie Ere-Escorte ZKH Prins Willem-Alexander en HKH Prinses Maxima tijdens hun huwelijk in Amsterdam als ook escortes bij de bijzetting van overleden leden van het Koninklijk Huis zoals van ZKH Prins Claus in 2002, en van HKH Prinses Juliana en ZKH Prins Bernard in 2004.

De Huzaren van het Cavalerie Ere-Escorte: beroepsmilitairen en reservisten
De samenstelling van de ruiters van het Cavalerie Ere-Escorte is bijzonder te noemen. De ruiters komen uit alle Cavalerieregimenten van de Koninklijke Landmacht. Een groot deel van de ruiters bestaat uit reservisten die zich samen met hun beroepscollega’s hebben verplicht om gedurende het gehele jaar in escorte verband te oefenen voor evenementen zoals Prinsjesdag en speciale gebeurtenissen rond het Koningshuis. De reservisten hebben uiteenlopende banen in het dagelijkse leven: advocaat, ondernemer, agrariër, leraar, onderwijzer, bankmedewerker, manager, dierenarts, etc. De paarden voor het escorte zijn voornamelijk afkomstig van de ruiters zelf of van particulieren die het een eer vinden dat hun paard aan het Koninklijk Escorte deelneemt.

Samenstelling van het Cavalerie Ere-Escorte
Het Cavalerie Ere-Escorte, dat met Prinsjesdag als voorste bereden eenheid en direct achter de gouden koets rijdt, bestaat uit twee bereden pelotons (53 Huzaren), een bereden standaardwacht (6 Huzaren) met het standaard van het Regiment Huzaren van Boreel en een Heerpauken met 4 trompetters. Op de paukenkleden zijn opschriften aangebracht die herinneren aan de veldslagen waaraan de Cavalerie haar roem heeft ontleend. Het eerste peloton bestaat uit officieren en het tweede peloton uit onderofficieren en huzaren. Het Cavalerie Ere-Escorte staat onder commando van de Luitenant-kolonel T.R. van de Krol.

Officieel onderdeel Koninklijke Landmacht
Het Cavalerie Ere-Escorte is destijds door particulier initiatief (de Stichting Cavalerie Ere-Escorte) in het leven geroepen en is inmiddels een officiële militaire eenheid van de Koninklijke Landmacht. De samenwerking tussen de stichting en de Koninklijke Landmacht is geregeld in een convenant tussen de Staat der Nederlanden en de Stichting Cavalerie Ere-Escorte. Krachtens dit convenant heeft de Stichting de plicht om te zorgen voor voldoende geoefende ruiters, voor paarden en voor de ceremoniële uitrusting. De Stichting wordt hiertoe in staat gesteld door steun van de Koninklijke landmacht en bijdragen van particulieren, bedrijven en stichtingen. Het geheel uit Cavaleristen samengestelde bestuur van de Stichting Cavalerie Ere-Escorte wordt voorgezeten door generaal-majoor bd Morsink.

Programma
Vrijdag 15.09.2017

Ochtend
Opkomst en legering te Den Haag

Middag
Oefening te Paard

Zaterdag 16.09.2017
Ochtend en Middag
Oefening te paard

Zondag 17.09.2017
Ochtend
Oefening Buitenhof (Generale repetitie, aanvang 10.00 uur)

Middag
Defilé te paard en demonstratie bereden wapenvaardigheid, locatie Lange Voorhout (aanvang 11.30 uur)

Maandag 18.09.2017
Ochtend
09.45 uur strandoefening op het Soldaat van Oranjestrand te Scheveningen
(recht voor het Kurhaus)
Toegankelijk op vertoon van een perskaart

Middag
Verzorging paarden en onderhoud harnachement

Dinsdag 19.09.2017
Uitvoering Ere-Escorte Prinsjesdag